ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”

Παρακάτω θα βρείτε θέματα και λύσεις (για όλες τις τάξεις) του διαγωνισμού «Ο Ευκλείδης» από προηγούμενες χρονιές.

Eykleidhs 2019-2020 themata-lyseis

Eykleidhs 2018 2019 themata-lyseis

Eykleidhs 2017-2018 themata-lyseis

Eykleidhs 2016-2017 themata-lyseis

Eykleidhs 2015-2016 themata-lyseis

Eykleidhs 2014-2015 themata-lyseis

Eykleidhs 2013-2014 themata-lyseis

Eykleidhs 2012-2013 themata-lyseis

Eykleidhs 2011-2012 themata-lyseis

Eykleidhs 2010-2011themata-Lyseis

Eykleidhs 2009-2010themata-Lyseis

Eykleidhs 2008-2009themata-lyseis

Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222 τηλ:2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com