Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 52, ΤΚ: 26222, Πάτρα

Τηλ.: 2610422273

Ώρες λειτουργίας της γραμματείας:
Δευτέρα, 19:00 – 22:00
Τετάρτη, 19:00 – 21:00
Πέμπτη, 19:00 – 21:00

Email: emeachaias1979@gmail.com

Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222 τηλ:2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com