ΔΙΑΛΕΞΗ 11-3-2024

Την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα ” Πολυώνυμα και Πολωνυμικές συναρτήσεις”.

Κεντρικός Ομιλητής: κ. Τσιγγέλης Μιχαήλ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών