36 Συνεδριο Μαθηματικής παιδείας (Λάρισα 2019)

Το 36ο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας έγινε στη Λάρισα στις 1, 2, και 3 Νοεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222 τηλ:2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com