ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ

Το Παράρτημα του νομού Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ιδρύθηκε το 1979 στην Πάτρα και από τότε μέχρι σήμερα έχει συνεχή παρουσία σε πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις στο Δήμο Πατρέων και στο Ν. Αχαΐας γενικότερα. Στα περισσότερα από 800 μέλη του συμπεριλαμβάνονται μαθηματικοί που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, στη Β/θμια εκπαίδευση καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Στις δραστηριότητές του συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση Μαθητικών διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, στους οποίους λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο περίπου 400 μαθητές από τον νομό μας (μερικοί εκ των οποίων συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα με συγκομιδή Ολυμπιακών Μεταλλίων), η διοργάνωση διαλέξεων Μαθηματικού – Εκπαιδευτικού – Παιδαγωγικού περιεχομένου κ.α. Από το 1987 μέχρι σήμερα διοργανώνει κάθε χρόνο διάφορα σεμινάρια πληροφορικής υψηλού επιπέδου, στα οποία έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα περίπου 1.200 καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης βοηθάει στην έκδοση και διακίνηση διαφόρων επιστημονικών εντύπων.
Η λειτουργία του μη κερδοσκοπικού μας σωματείου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του και τα μόνα έσοδά του είναι οι συνδρομές τους. Επειδή όμως είναι αδύνατον να στηριχτούν οικονομικά μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις οι πολύπλευρες δραστηριότητές του, προσβλέπουμε στην οικονομική στήριξη κοινωνικών θεσμών καθώς και στην ιδιωτική χορηγία.

Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222 τηλ:2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com