ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Το Σάββατο 24/2/2024 στο 11ο ΓΕΛ Πατρών συμμετείχαν ως διαγωνιζόμενοι/νες στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης», 50 μαθητές και μαθήτριες από σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας. Ο Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διενεργήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και οργανώθηκε από το Παράρτημα Αχαΐας της ΕΜΕ. Οι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες έχουν ήδη διακριθεί στους διαγωνισμούς «Ο Θαλής» και «Ο Ευκλείδης» και όσοι /όσες διακριθούν τώρα, θα συμμετέχουν στον «Προκριματικό Διαγωνισμό». Ο συγκεκριμένος τέταρτος διαγωνισμός, είναι χωρισμένος σε δύο κατηγορίες «Μικρών» και «Μεγάλων», όπως και «Ο Αρχιμήδης» και αποσκοπεί στην επιλογή και συγκρότηση των Ελληνικών Μαθηματικών Ολυμπιακών Ομάδων,  οι οποίες θα συμμετάσχουν στις Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.