34 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ 2017)

Το 34ο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας έγινε στη Λευκάδα στις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου του 2017.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου σε pdf είναι διαθέσιμο εδώ:34_synedrio_programma_2017, ενώ η αντίστοιχη ιστοσελίδα του παραρτήματος Λευκάδας είναι διαθέσιμη στο link:εδώ

Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222 τηλ:2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com