ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ¨Ο ΘΑΛΗΣ¨ 2020

Το Παράρτημα Αχαΐας προτείνει δύο διαγωνίσματα προσομοίωσης για τον ΘΑΛΗ για την Β΄ Γυμνασίου και την Γ ΄Γυμνασίου .Οι λύσεις των διαγωνισμάτων προσομοίωσης θα αναρτηθούν την Τετάρτη 4-11-2020.