ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τις Δ.Ε. από το 1979 έως σήμερα μπορείτε να τις δείτε εδώ:Διοικούσες Επιτροπές

Από το 2016 μέχρι σήμερα η Δ.Ε. αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Παπαδοπετράκης Ευτύχης
Αντιπρόεδρος: Κατσιγιάννης Κώστας
Γενικός Γραμματέας: Κουνάβης Παναγιώτης
Ταμίας: Μανωλόπουλος Παναγιώτης
Ειδικός Γραμματέας: Αλεξοπούλου Αθηνά
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Οικονόμου Κών/νος
Μέλος: Καντανολέων Μιχάλης

Καποδιστρίου 52, Πάτρα Τ.Κ.26222 τηλ:2610422273, email: emeachaias1979@gmail.com