Αναβάλλεται το Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

     Μετά από εισήγηση της Τοπικής και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής το ΔΣ της ΕΜΕ στη συνεδρίασή του   της 18/9/2020 αποφάσισε ότι το 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Μαθηματικής Παιδείας αναβάλλεται για τον Νοέμβριο του 2021.