Επιτυχόντες Θαλή Νομού Αχαΐας

Α/ΑΤΑΞΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΟΛΕΙΟ
1Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
2Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΓΥΡΟΥΑΡΕΤΗ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
3Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣΝΙΚΟΣ21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΚΟΡΑΛΙΑ21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
5Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
6Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣΑΡΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
7Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
8Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΥΡΙΑΖΗΙΩΑΝΝΑΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣΤΑΜΑΤΙΑΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΕΤΣΗΙΩΑΝΝΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
11Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΕΤΣΟΥΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
12Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΗΣ21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
13Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
14Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΣΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
15Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΙΚΛΗΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
16Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΖΑΝΕΤΟΣΓΙΩΡΓΟΣ15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
17Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΣΑΚΩΝΑΣΧΡΗΣΤΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΚΕ
18Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΣΕΜΕΡΙΜΑΡΙΟ9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
19Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΕΙΔΑΑΡΙΣΤΕΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
     
1Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΛΑΧΟΣΙΩΑΚΕΙΜ3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
2Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΚΟΤΣΗΣΑΓΓΕΛΟΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
3Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
5 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
6 Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
7Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΒΒΟΥΡΑΑΓΓΕΛΙΚΗ9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
8Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΡΑΝΤΖΑΣΒΑΣΙΛΗΣ4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΤΣΕΝΟΣΣΠΥΡΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΑΛΑΤΑΡΑΣΓΙΩΡΓΟΣ2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
11Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥΘΕΟΔΩΡΑ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
12Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
13Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΑΡΡΗΑΝΝΑ20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
14Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
15Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
     
1Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΕΡΓΟΛΙΑΣΣΩΤΗΡΗΣ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
2Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
3Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΔΑΡΑΒΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣ13ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΖΑΠΑΝΤΕΙΩΑΝΝΑΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
5Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΖΟΡΜΠΑΣΧΡΗΣΤΟΣ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
6Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΘΩΜΑΕΥΘΥΜΙΑ1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
7Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΤΣΑΡΑΚΗΑΡΓΥΡΩΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
8Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΟΛΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ
9Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΟΤΣΑΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑ12ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΛΑΤΣΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
11Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΑΧΑΙΡΑΕΥΛΑΜΠΙΑΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
12Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΕΓΑΡΗΒΙΟΛΕΤΑ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
13Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΗΧΑΝΕΤΖΗΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
14Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΤΑΛΑΠΕΡΑΕΛΕΝΗΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
15Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΚΟΣΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
16Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
17Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΟΥΜΑΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
18Α΄ΛΥΚΕΙΟΥΦΕΙΔΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
     
1Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ12ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
2Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
3Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΖΑΧΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΜΑΛΑΤΑΡΑΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
5Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΙΦΟΡΑΑΝΔΡΙΑΝΑΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
6Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΤΑΛΑΠΕΡΑΑΓΓΕΛΙΚΗΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
7Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
8Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
9Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΣΟΛΩΜΟΥΛΕΩΝΟΡΑΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
11Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
12Β΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
     
1Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
2Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΛΛΕΒΑΣΙΛΙΚΗ1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
3Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΝΤΑΓΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ11ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
4Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕN.ΛYKEIO ΠΑΤΡΩΝ